بستن
FA EN

پوستر و فرم ثبت نام برای 1714 دهیاری استان گیلان ارسال شد.

پوستر و فرم ثبت نام برای 1714 دهیاری استان گیلان ارسال شد.


پوستر و فرم ثبت نام برای 1714 دهیاری استان گیلان ارسال شد.

          در راستای حفظ و اصلاح نژاد گاو بومی و زمینه سازی تشکیل انجمن نژادی گاو بومی استان، دبیرخانه جشنواره گاو بومی گیلان به ارسال دستورالعمل و فرم ثبت نام جشنواره به صورت گسترده به 16 فرمانداری، 43 بخشداری و 1714 دهیاری استان گیلان اقدام کرد تا بدین وسیله 16 فرمانداری استان گیلان و تمام زیر مجموعه های مرتبط با آن ها از زمان و مکان برگزاری و نحوه شرکت و ثبت نام در جشنواره آگاهی کسب کنند. این جشنواره امیدوار است که با همکاری تمام دلسوزان و دست اندرکاران مرتبط با دام بومی استان، قدمی بزرگ در حفظ ذخایر ژنتیکی بومی بردارد. پیشاپیش از مساعدت شما دلسوزان و دام داران محترم سپاس گزاریم.

دبیرخانه جشنواره گاو بومی گیلان