بستن
FA EN

نحوه صحیح گرفتن عکس از دام

نحوه صحیح گرفتن عکس از دام


نحوه صحیح گرفتن عکس از دام

         

حضور مالک در تمام تصاویر در کنار دام الزامیست.

تصاویر دام 

تصویر دام از جلو

 

تصویر دام از عقب

 

تصویر دام از سمت چپ

 

تصویر دام از سمت راست