بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزیدگان مرحله نهایی جشنواره گاو بومی گیلان در بخش دام ماده بالای 4 سال

برگزیدگان مرحله نهایی جشنواره گاو بومی گیلان در بخش دام ماده بالای 4 سال


برگزیدگان مرحله نهایی جشنواره گاو بومی گیلان در بخش دام ماده بالای 4 سال

♦️جنس ماده، کلاس سنی بالای 4 سال:

  • نفر اول جناب آقای علریضا احمدی از تالش، برنده 3 میلیون تومان وجه نقد
  • نفر دوم جناب آقای احمد محمدی از شفت، برنده 2 میلیون تومان وجه نقد
  • نفر سوم سرکار خانم منیره بخشی پور از بندرانزلی، برنده 1 میلیون تومان وجه نقد

 

برنده مقام اول دام های ماده بالای 4 سال

 

برنده مقام دوم دام های ماده بالای 4 سال

برنده مقام سوم دام های ماده بالای 4 سال