بستن
FA EN AR RU FR CHI

اسامی راه یافتگان مرحله دوم جشنواره گاو بومی استان گیلان

اسامی راه یافتگان مرحله دوم جشنواره گاو بومی استان گیلان


اسامی راه یافتگان مرحله دوم جشنواره گاو بومی استان گیلان

بدین ترتیب اسامی راه یافتگان به مرحله دوم جشنواره گاو بومی استان گیلان در عکس پیوست اعلام می شود. این اسامی از بین 139 رأس دامی که در مرحله اول جشنواره ثبت نام کردند مورد بررسی و انتخاب هیئت داوری قرار گرفت. لازم به ذکر است به دلیل به حد نصاب نرسیدن دام ماده 2 تا 4 سال از این گروه سنی صرف نظر شد. با آرزوی موفقیت برای دامداران منتخب در مرحله دوم جشنواره دبیرخانه جشنواره گاو بومی استان گیلان